Användarvillkor & cookiepolicy

Genom att besöka eller använda Solna Centrums webbsida eller mobilapplikationer (s.k. appar) (gemensamt “Tjänsterna”), som kan nås genom olika media och enheter och tillhandahålls av Alecta Fastigheter, accepterar du och förbinder dig att följa dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”).

Senast uppdaterad 28 januari 2022

Rodamco Solna Centrum AB org. nr. 556051-3268 (”Vi” eller ”Oss”) är dotterbolag till Alecta Fastigheter AB.

Genom att besöka eller använda någon Rodamco Solna Centrums webbsidor, lojalitetsprogram (lojalitetskortsprogram) eller mobilapplikationer (s.k. appar) (gemensamt “Tjänsterna”), som kan nås genom olika media och enheter och tillhandahålls av Rodamco Solna Centrum AB, accepterar du och förbinder dig att följa dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”).

Användarvillkoren utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte accepterar något av Användarvillkoren ska du inte använda Tjänsterna.

Användarvillkoren är tillämpliga på alla Tjänster. Vissa Tjänster kan vara föremål för särskilda villkor (se nedan ”Särskilda villkor för vår lojalitetskortsprogramtjänst” och ”Särskilda villkor för geolokalisering”).

Notera att Vi kan erbjuda tjänster som inte är föremål för Användarvillkoren utan för tjänsternas egna användarvillkor (exempelvis regleras de presentkort Vi erbjuder av särskilda användarvillkor).

Tjänsterna är riktade till användare som är sexton (16) år eller äldre.

Notera att Rodamco Solna Centrum AB och Tjänsterna förvaltas och administreras av Alecta Fastigheter AB (”AFAB”) som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen och därför är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som behandlas i samband med Tjänsterna.

Vi kan komma att föreslå hyperlänkar i Tjänsterna, eller i kommunikation du mottar från Tjänsterna, till tredje mans webbsida eller Internetkällor. Vi kontrollerar inte dessa sidor och kan inte i något fall hållas ansvariga för tredje mans behandling av personuppgifter eller innehåll på deras webbsidor.

Vid användning av Tjänsterna kommer Vi/AFAB be dig att lämna personuppgifter och/eller information vilka krävs för att på ett tillförlitligt sätt identifiera dig för att Vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna och för att utveckla vår kommersiella relation. Viss information är nödvändig för att kunna tillhandahålla och underhålla Tjänsterna medan annan information används för att kunna anpassa innehållet i Tjänsterna till dig.

Notera att Rodamco Solna Centrum AB och Tjänsterna förvaltas och administreras av Alecta Fastigheter AB (”AFAB”) som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen och därför är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som behandlas i samband med Tjänsterna.

Vänligen se bifogad länk till vår Integritetspolicy vilken i detalj förklarar all nödvändig information om hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har.

När du besöker vår webbplats används cookies och liknande teknologi för att säkerställa att du får en bra upplevelse och för att samla information så att webbplatsen kan förbättras. Du kan läsa mer om sådan informationsanvändning nedan.

Vad är cookies?

Cookies är små textbaserade datafiler som sparas på din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. De används ofta för att webbplatser ska fungera eller fungera mer effektivt. Cookies hjälper webbplatsen att identifiera din enhet och kommer ihåg information om ditt besök (t.ex. vilket språk du föredrar, teckenstorleksamt andra preferenser och information om din aktivitet på webbplatsen).

Hur Vi använder cookies

När du besöker och använder vår webbplats sparar vi cookie-filer i din webbläsare (”Förstapartscookies”).

Vi använder cookies för att kunna hantera de Tjänster som du har efterfrågat. Med hjälp av cookies kan vi även underlätta för dig när du navigerar på vår webbplats och använder dess funktioner. Syftet är att du ska få en problemfri upplevelse. Till exempel erbjuder vi ”Kom ihåg mig”-funktionen med hjälp av cookies.

Tredjepartscookies

Vi använder också cookies från tredje part (”Tredjepartscookies”). Primärt använder vi Google DoubleClick och Facebooks mätvärden för annonslösningar för att tillhandahålla målinriktad annonsering baserad på dina intressen, samt för att förbättra utvärderingsmöjligheterna av reklamkampanjer.

Därutöver, använder vi:

• Google Analytics verktyg för att mäta trafik- och användarstatistik. På så sätt får vi ökad förståelse för hur våra besökare får tillgång till och använder sig av vår webbplats. Informationen som vi samlar in via cookies hjälper oss att förbättra våra Tjänster och sammanställa statistik för hur besökare använder vår webbplats. Observera dock att Google därutöver samlar din personliga information på vår webbplats genom Google Analytics för egna ändamål. Läs mer om hur Google använder Google Analytics, och hur de samlar och bearbetar personuppgifter på http://www.google.com/policies/privacy/partners/.

• UX ANALYTICS verktyg av Content Square hjälper Oss analysera kundens resa genom vår webbplats. Vi använder insamlad information för att förbättra vår webbplats, särskilt dess ergonomi, och för att sammanställa statistik för hur besökare använder vår webbplats (t.ex. var de klickar på sidan). Observera dock att Content Square i detta sammanhang kan sammanställa informationen som insamlas för egna ändamål, för att ha anonym statistik och förbättra sin service och sina produktrapporter. Läs mer om UX Analytics påhttps://www.contentsquare.com/en_uk/privacy-policy//.

Observera att ingen profilering eller internationell överföring genomförs med UX ANALYTICS.

Informationen behålls i max tretton (13) månader. Därefter efterfrågar vi återigen ditt samtycke.

Hur du hanterar dina cookie-preferenser

Du kan närsomhelst uttrycka eller ändra dina preferenser avseende cookies. Notera dock att om du blockerar alla cookies så kanske du inte får tillgång till alla funktioner och webbsidor på vår webbplats.

De flesta webbläsare och enheter tillåter dig att hantera dina cookie-preferenser genom att ändra dina webbläsarinställningar.

Du kan ställa in din webbläsare att göra följande:

• automatiskt vägra eller acceptera alla cookies,

• automatiskt vägra eller acceptera Förstapartscookies och/eller Tredjepartscookies, eller

• informera dig före en cookie blir sparad och därigenom ge dig chansen att bestämma om du vill acceptera den.

Om du ger ditt medgivande till våra cookies men senare ångrar dig kan du, genom dina webbläsarinställningar, radera de cookies som har sparats och/eller ändra dina webbläsarinställningar till att i fortsättningen blockera cookies generellt eller endast blockera särskilt utvalda cookies. ”Hjälp”-funktionen i din webbläsare kan hjälpa dig med hur detta görs. I annat fall återfinns instruktioner nedan för hur man ändrar inställningarna för cookies i vanligen använda webbläsare:

• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/3296214?hl=sv)

• Internet Explorer (https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/sv/kb/aktivera-och-inaktivera-kakor-webbplatser-installningar)

• Safari (https://support.apple.com/sv-se/105082)

Därutöver, om du inte vill att

• Google Analytics ska användas på din webbläsare, kan du:

– Installera Google Analytics webbläsartillägg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,

– använda annonsinställningar,

– använda mobilannonsinställningar,

– välja bort detta genom ”Network Advertising initiative consumer opt-out system” åtkomligt på följande länk: http://optout.networkadvertising.org/#!/.

• Om UX Analytics av Content ska användas på din webbläsare, kan du

– klicka på denna länk, välja ”I WANT TO OPT-OUT” och klicka på ”SUBMIT”.

Dessutom kan du besöka www.aboutcookies.org. Där finns information om hur man ändrar inställningarna på ett brett utbud webbläsare.

Därutöver kan du använda andra onlinetjänster som ger dig möjlighet att administrera cookies som är sparade på dina enheter: http://www.youronlinechoices.com/.

6.1 Vårt innehåll

Tjänsterna, inklusive all mjukvara som används i samband med Tjänsterna och allt dess innehåll (inklusive, men ej begränsat till, text, redaktionellt innehåll, databaser, layout, operativsystem, foton, bilder, grafik, videos, ljud, kartor, logotyper, varumärken, information och varje element av varje slag innefattande Tjänsterna) (gemensamt ”Innehållet”) är skyddat av tillämplig immaterialrättslig lagstiftning och ägs, kontrolleras och licenseras av eller till Oss. Vi erbjuder en personlig, icke-exklusiv, internationell, ej överlåtbar, begränsad och återkallelig licens att använda Tjänsterna enbart för privat bruk på dator eller mobila enhet under tiden du använder Tjänsterna. Om inte annat särskilt anges enligt Användarvillkoren eller följer av tillämplig tvingande lagstiftning får Tjänsterna eller Innehållet, helt eller delvis, inte kopieras, representeras, reproduceras, återanvändas, tillgängliggöras, överföras, bearbetas, översättas, användas för att skapa bearbetade verk, säljas, överlåtas, underlicenseras, återskapas eller helt eller delvis tas ut eller distribueras i något medium. Överträdelse av dessa villkor utgör intrång och kan medföra civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder. Vi och våra licenstagare förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder vid överträdelse av dessa villkor.

6.2 Ditt innehåll

Genom Tjänsterna kan du generera, posta, ladda upp, mata in, lämna in eller tillgängliggöra text, redaktionellt innehåll, foton, bilder, grafik, videos, ljud, meddelanden, logotyper, varumärken och annat material av varje slag som du lämnar, lagrar eller delar när du använder Tjänsterna (gemensamt “Ditt Innehåll”).

Du behåller äganderätten och eventuella andra rättigheter till Ditt Innehåll. Genom att generera, posta, ladda upp, mata in, lämna in eller tillgängliggöra Ditt Innehåll genom Tjänsterna accepterar du att ge Oss och våra närstående bolag en internationell, kostnadsfri, icke-exklusiv, underlicensierbar och överlåtbar licens att använda, reproducera, tillgängliggöra, publicera, bearbeta, formatera, utnyttja och översätta Ditt Innehåll i valfritt medium, i den utsträckning som tillämplig tvingande lagstiftning tillåter, i samband med Tjänsterna. Licensen gäller till utgången av en ettårsperiod som följer efter att ditt konto har avslutats, oavsett skälet till att kontot har avslutats.

7.1 Användarinnehåll och uppförande

Tjänsterna ger dig möjlighet att dela Ditt Innehåll och information, inklusive att dela information på sociala medier. Du är och förblir dock under alla omständigheter ensam ansvarig för användningen av Tjänsterna och för allt Ditt Innehåll.

Du accepterar att inte använda något av Ditt Innehåll eller Tjänsterna för olagliga eller olämpliga syften inklusive men inte begränsat till att:

• posta, tillhandahålla, mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla Ditt Innehåll till Tjänsterna på ett sätt som strider mot allmän ordning och moral eller är olagligt, hotfullt, trakasserande, våldsamt, kränkande, skadligt för andra, vilseledande, nedsättande, obscent, ärekränkande, förolämpande, pornografiskt, inkräktande på annans privatliv, hatiskt, rasistiskt, diskriminerande eller på annat sätt stötande eller främjar eller uppmuntrar olaglig verksamhet;

• posta, tillhandahålla, mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla Ditt Innehåll till Tjänsterna på ett sätt som byter mot lagar eller regler eller gör intrång i tredje mans rätt inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, rätten till företagshemligheter, patent, immaterialrätt, integritetsskydd eller personrätt eller egendom;
• posta tillhandahålla, mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla ”spam”, marknadsföringsmaterial, oombedd eller otillåten reklam eller någon annan form av erbjudande via Tjänsterna;

• använda virus, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, sabotageprogram, maskar, destruktiva program, defekter, trojanska hästar, skadade filer eller annan programvara, filer eller program ägnade att störa, förstöra, begränsa eller försämra den normala funktionen av Tjänsterna, servrarna eller nätverken kopplade till Tjänsterna;

• skada eller försöka skada barn på något sätt;

• skapa en falsk identitet i syfte att förleda andra;

• använda teknik, automatiska system såsom robotar, webbspindlar eller sökrobotar eller andra medel för att samla eller få åtkomst till otillåtet innehåll eller utrymmen som inte är offentliga;

• använda verktyg för datautvinning, robotar eller liknande verktyg för samling och utvinning av data;

• försöka testa, undersöka eller analysera sårbarheten av system eller nätverk kopplade till Tjänsterna eller bryta mot säkerhets- eller verifieringsåtgärder;

• marknadsföra eller erbjuda varor eller tjänster till försäljning för kommersiellt syfte.

Vi granskar inte Ditt Innehåll på Tjänsterna. Vi förbehåller Oss dock rätten, men åtar Oss inte skyldigheten, att granska Ditt Innehåll och att efter egen bedömning ta bort hela eller delar av Ditt Innehåll som strider mot Användarvillkoren. Vi granskar och kontrollerar inte heller kommunikation som sker mellan användare på Tjänsterna.

Du förstår och accepterar att du vid använde av våra Tjänster kan mottaga eller bli utsatt för innehåll, varor eller tjänster som du anser vara felaktiga, vilseledande, förolämpande, obscena eller på annat sätt kränkande. I den utsträckning annat inte följer av tvingande lagstiftning är Vi inte ansvariga för någon åtgärd med avseende på något sådant innehåll på Tjänsterna. Informera Oss dock gärna på: kontakt@alectafastigheter.se om du identifierar något olagligt innehåll.

Överträdelse av Användarvillkoren kan medföra en varning och/eller omedelbar avstängning av kontot utan förvarning och utan begränsning av vår rätt att vidta eventuella rättsliga åtgärder.

7.2 Ditt ansvar

Du är helt och hållet ansvarig för att hålla dina lösenord och din kontoidentifikation hemlig. Vi ansvarar inte för tredje mans användning av ditt konto. Du ansvarar för all aktivitet som sker genom ditt konto. Vi uppmuntrar dig att använda ett säkert lösenord och regelbundet ändra lösenord för att begränsa risken för obehörig användning av ditt konto.
Du är och förblir under alla omständigheter ensam ansvarig för Ditt Innehåll som du överför till Tjänsterna, din användning av Tjänsterna och alla aktiviteter som sker genom ditt konto. Du är därmed ansvarig att vidta lämplig konfigurering och vidta alla lämpliga åtgärder för att bibehålla adekvat säkerhet och skydd samt vidta säkerhetskopiering av Ditt Innehåll, inklusive din egen data och/eller mjukvara lagrad på din dator och/eller mobila enhet, för att skydda dig mot attacker.

Du förstår och accepterar att du på eget ansvar och risk får åtkomst till, laddar ned eller på annat sätt erhåller information, material eller data vid användning av Tjänsterna samt att du är ensam ansvarig för skada på ditt datorsystem eller förlust av data som orsakas av nedladdning av sådan information, material eller data.

Du måste själv tillhandahålla all utrustning (inklusive dator, mobilenhet, etc.), i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive men ej begränsat till immaterialrättslig lagstiftning, för att få åtkomst till och använda Tjänsterna.

Tjänsterna tillhandahålls av Oss endast i informationssyfte. Även om Vi anstränger Oss för att tillhandahålla Tjänsterna, lämnas inga garantier utan Tjänsterna tillhandahålls såsom de är. Du accepterar uttryckligen att du använder Tjänsterna på egen risk.

I den utsträckning annat inte följer av tvingande lagstiftning är Vi inte ansvariga för (i) skada, förlust eller eventuella konsekvenser till följd av användning av Tjänsterna eller dess Innehåll, eller för Ditt Innehåll som du tillhandahåller på Tjänsterna, eller (ii) för indirekt skada eller förlust, immateriella skador eller skada på grund av utebliven vinst, intäkter, användning eller data orsakad av användning eller drift av Tjänsterna.

Du förstår och accepterar att (i) Tjänsterna inte är fria från fel eller virus, (ii) anslutning till Tjänsterna medför en risk som finns vid all anslutning och överföring på Internet och i mobila nätverk, särskilt vad avser dataöverföringshastighet, informationssökning, konsultationssvarstid samt teknisk prestanda, (iii) Vi har inte kontroll över tredje mans nätverk eller webbsidor som du kan få åtkomst till vid användning av Tjänsterna, (vi) Vi är inte på något sätt ansvariga för tillbakadragande, fel i säkerhet eller lagring, leveransfel eller förseningar vid överföring av data eller innehåll genom Tjänsterna och (v) Vi avsäger Oss alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier avseende tillfredsställande kvalitet och anpassning för syfte eller behov av Innehållet och Tjänsterna.

10.1 Andra tjänster

Om Vi får ditt föregående samtycke kan information om var du befinner dig i vårt köpcentrum samlas in och behandlas av Oss/AFAB medan du identifieras på våra mobilapplikationer i syfte att mäta frekvensen och varaktigheten av dina besök och dina besöksrutter inom vårt köpcentrum. På basis av frekvens, varaktighet och besöksrutter kan vi, under förutsättning att Vi fått ditt föregående samtycke, erbjuda lojalitetsfördelar och reklammaterial.

Första gången du verifieras på vår mobilapplikation frågar Vi efter ditt samtycke att aktivera geolokalisering på din mobila enhet. Om du godkänner geolokalisering aktiveras den genast och för kommande anslutningar på din mobilapplikation vid kommande besök i vårt köpcentrum. Du kan när som helst avaktivera geolokalisering av din mobila enhet genom dina mobilinställningar.
Om du godkänner geolokalisering av din mobila enhet och delar geolokaliseringsdata godkänner du användning och delning av geolokaliseringsdata med tredje man. Se vår Integritetspolicy för mer information.

Vi har utvecklat de nya tjänsterna Smart Park och In & Out för att förbättra din erfarenhet när du besöker våra köpcentrum.

När du loggar in på ditt användarkonto för att använda Smart Park-tjänsten, behandlar Vi dina personuppgifter som möjliggör geolokalisering av din bil på parkeringsplatserna vid våra köpcentrum. Om du inte loggar in på ditt användarkonto, använder Vi inte dina personuppgifter.

Du samtycker till att Vi kan överlåta eller delegera våra rättigheter eller skyldigheter under Användarvillkoren till tredje man.

Skulle någon bestämmelse i Användarvillkoren eller del därav befinnas ogiltig, eller av någon anledning overkställbar, ska detta inte innebära att Användarvillkoren i dess helhet är ogiltiga.

Vi kan komma att ändra eller uppdatera Användarvillkoren från tid till annan. Eventuella ändringar i Användarvillkoren träder i kraft när de ändrade Användarvillkoren har publicerats genom Tjänsterna.

Vid ändringar som Vi anser är betydande och erfordrar ditt samtycke enligt gällande lagstiftning, kommer Vi att informera dig om detta via Tjänsterna och i förekommande fall be om ditt samtycke.

Användarvillkoren regleras och tolkas i enlighet med svensk lag och omfattas av svensk domstols exklusiva jurisdiktion.