Foot Doc Klinik

Foot Doc Klinik

Välkommen till Foot Doc Klinik

Specialist inom Podiatrisk Medicin och särskilt intresse inom fotkirurgi och idrottsmedicin.
I detta inkluderar muskuloskeletal undersökningar inklusive biomekaniska gånganalyser för att få ett övergripande förståelse om underliggande orsaker till skador och behandlingsmetoder med avgjutna funktionella inlägg och rehabiliteringar.
Välkommen!

Öppettider

Ring för tidsbokning