Nordic Heart Center

Nordic Heart Center

Välkommen till Nordic Heart Center

Nordic Heart Center är specialister inom internmedicin, kardiologi och klinisk fysiologi.

Dr. Rohani

är verksamhetschef och medicinskt ansvarig på Nordic Heart Center. Rohani är specialist inom internmedicin, kardiologi och klinisk fysiologi. Han har varit verksam som läkare sedan 1993 och disputerade 2008 inom kardiologi på Karolinska Institutet. Hans intresseområde är tidig diagnostik av åderförkalkning med hjälp av ultraljudteknik. Rohani har publicerat och medverkat i ett flertal vetenskapliga artiklar.

Naghmeh Khamoosh

tillträder som VD den 1 September 2015. Hon är i grunden systemvetare med intresse för marknadsföring. Khamoosh har tidigare arbetat på IFS och Avesta Art och kommer att vara ansvarig för företagets utveckling.

Öppettider

Från och med 1/5-2021 kommer hälsokontroller att bokas enbart via email.
Om du vill komma på hälsoundersökningar som privatbetalande patient kan du vänligen kontakta oss via:
nordicheartcenter@gmail.com.